Rozwiązywanie uwikłań

Uwikłania te mogą zostać teraz rozwiązane w ustawieniu. Aby to mogło nastąpić, reprezentanci wzajemnie uwikłanych ze sobą członków rodziny muszą przyjrzeć się sobie samym...

Więcej

Mleko kobiece a mleko krowie

Różnice w składzie chemicznym mleka kobiecego i mleka krowiego są znaczne (tab. 9)...

Więcej

Dlaczego mleko matki jest najwspanialszym pokarmem

Już od dawna było wiadome, że mleko kobiety jest inne niż mleko ssaków. Ale dopiero umiejętność przeprowadzania analiz chemicznych wykazała, jak bardzo-różnią się te produkty między sobą...

Więcej

Guzy oka

Guzy łagodne pozagałkowe i złośliwe guzy wewnątrzoczodołowe...

Więcej

Leki wzmacniajace

Leki te, właściwie stosowane, są błogosławieństwem. Ponieważ rozpiętość pomiędzy dawką działającą leczniczo a dawką toksyczną tego leku jest dość mała, istnieje niebezpieczeństwo zatruć...

Więcej

Brak miesiaczki

Za brak miesiączki przyjmuje się ustanie miesiączkowania w okresie co najmniej 2 miesięcy. Odróżnia się fizjologiczny brak miesiączki — dzieciństwo, ciąża, laktacja, okres przekwitania — od braku patologicznego...

Więcej

Leczenie homeopatyczne

Homeopatia nie leczy chorób, lecz ludzi. Dlatego też nie ma standardowych homeopatycznych leków przeciw ADHD...

Więcej

Leki na skurcz przelyku

U chorych z zaawansowanymi dolegliwościami zachodzi konieczność podawania leków rozkurczowych, np. papaweryny lub drotaweryny (No–Spa). Niechętnie się stosuje cholinolityki ze względu na ich działanie niepożądane...

Więcej

Leki wykrztusne

Upłynnienie śluzu oskrzelowego i ułatwienie jego odkrztuszania można często uzyskać bez uciekania się do stosowania leków wykrztuśnych. Celowi temu służy z jednej strony, właściwe nawodnienie, a z drugiej zabiegi fizykalne, np...

Więcej

Nowe leki przeciwdepresyjne

Duże nadzieje wiąże się z nowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Interesującym ...

Więcej

Neuroleptyki

Leki te powodują ustępowanie wielu ostrych i przewlekłych stanów psychotycznych, wpływają na układ pozapiramidowy i autonomiczny, -wywołują zobojętnienie bez (działania (nasennego, likwidują Stany pobudzenia psychoruchowego oraz tzw...

Więcej