Leki dzialajace na OUN

Do laków używanych w leczeniu choroby wrzodowej należą lelki uspokajające, anksjolityczne, przeciwdepresyjne oraz działające głównie na ośrodki podwzgórzowe. Leki uspokajające. Do najczęściej stosowanych leków tej grupy należą bramki, chętnie podawane dożylnie (10% bromek sodowy) razem z atropiną (0,5 mg). Ten sposób leczenia nie ma uzasadnienia, ponieważ podawanie bromków w postaci wstrzyknięć dożylnych nie daje lepszych wyników w porównaniu z lekiem przyjmowanym doustnie, zaś atropina wywołuje u ludzi starszych działanie niepożądane. Bardziej celowe jest więc stosowanie bromków w postaci mieszanek doustnych. Łęki anksjolityczne. Szerokie zastosowanie w leczeniu choroby wrzodowej znajdują: diazepam (Relanium), meprobamat oraz chlordiazepoksyd (Elenium). Wchodzą one w skład preparatów złożonych, jak Spasmo-baimat, Daritran lub Librax. W leczeniu choroby wrzodowej okazała się przydatna także tritiozyna (Tritiozyne), ulegająca w organizmie przemianie do trioksyzyny, która oprócz właściwości anksjolitycznych wykazuje wpływ hamujący ma wydzielacie kwasu solnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>