Leki przeciw depresyjne

Określenie „leki przeciw depresyjne” nie jest jednoznacznie. Obejmuje leki z różnych grup chemicznych o zróżnicowanej budowie i działania klinicznego. Jest to pojęcie o dotyczące leków, które w różnym stopniu działają ma osiowe objawy depresji endogennej. Warunkiem zakwalifikowania leku do tej grupy jest jego wpływ przede wszystkim na obniżony nastrój, a następnie na pozostałe objawy depresji. Granica pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi a neuroleptykami jest płynna. Klinicznie dowiedziono, że część neuroleptyków ma wyraźnie korzystny wpływ na objawy depresyjne. W szerokim znaczeniu do lelków przeciwdepresyjnych niekiedy zalicza się także niektóre aminokwasy, pochodne amin psychostymulujących, niektóre leki hormonalne. Znaczenie kliniczne tych leków jest dotychczas niewielkie. Do niedawna do klasycznych przedstawicieli tej grupy zaliczano również inhibitory moonami-noolksydiazy (MAO). Jadnak niepewne wyniki kliniczne, częstość powikłań i objawów niepożądanych, trudności praktyczne w stosowamiu — zwłaszcza przewlekłym — spowodowały, że preparaty te stosowane są wyjątkowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>