Rozwiązywanie uwikłań

Uwikłania te mogą zostać teraz rozwiązane w ustawieniu. Aby to mogło nastąpić, reprezentanci wzajemnie uwikłanych ze sobą członków rodziny muszą przyjrzeć się sobie samym. Przeważnie powstaje wtedy pomiędzy nimi głębszy kontakt, przez który unaocznia się przebieg ich konfliktu. W tej „zagęszczonej” atmosferze osoba kierująca ustawieniem proponuje „zdania rozwiązujące konflikt”, które mogą powtórzyć reprezentanci, o ile czują ku temu wewnętrzne przekonanie. Owe „zdania rozwiązujące konflikt” wyrażają przeważnie stan rzeczy, który powinien być w zasadzie znany, a jednak nie jest ze względu na istniejące uwikłanie. Zdania rozwiązujące konflikt określane są także mianem „słów mocy”. Nie są to jednak mechaniczne „zaklęcia”, nawet jeśli w niektórych książkach istnieją specjalne dodatki ze „zdaniami, które niosą rozwiązanie”. Lista tego typu to raczej ilustrowany zbiór przykładów, a nie gotowy „zestaw przepisów”. Osoba kie- rująea ustawieniem każdorazowo formułuje odpowiednie słowa. Miarą trafności tych sformułowań jest ich działanie – czy reprezentant wypowie je i czy ktoś inny je zaakceptuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>