Guzy oka

Guzy łagodne pozagałkowe i złośliwe guzy wewnątrzoczodołowe. Kostniaki, chrzęstniaki, nerwiaki, wychodzące z naczyniówki i przebijające się do oczodołu czerniaki, guzy wychodzące z zatok przynosowych i śluzowiaki, wywołują najczęściej wytrzeszcz jednostronny, podobnie jak przebijające się do oczodołu guzy wewnątrzczaszkowe, pozaoczodołowe. We wszystkich wymienionych przypadkach stwierdza się przy tym również zaburzenia ostrości wzroku i ograniczenie pola widzenia, porażenie mięśni oka, tarczę zastoinową lub zanik nerwu wzrokowego. Przyczyną jednostronnego, zwykle dużego, tętniącego wytrzeszczu jest tętniak tętniczożylny w zatoce żylnej. Pacjent odczuwa zwykle w czaszce syczący szmer, synchroniczny z tętnem, oraz skarży się na ból głowy po stronie wytrzeszczu. Rozpoznanie można ustalić na podstawie rytmicznego tętnienia gałki, zastoju żył spojówek i dna oka nierzadko stwierdza się porażenie mięśni oka, co można wytłumaczyć przebiegiem zaopatrujących je nerwów przez obszar zatoki jamistej. Nad okiem i w okolicy skroni wysłuchuje się szmer naczyniowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>