Objawy nepozadane adrenomsemitykow

Objawy niepożądane przy stosowaniu względnie wybiórczych Pz-adrenomimetyków nie są tak częste i niebezpieczne, jak przy lekach nieswoistych. Za najniebezpieczniejsze uważa się zaburzenia rytmu. Występowaniu ich sprzyja nadwrażliwość receptora P (niedotlenienie, freony używane jako nośniki w aerozolach). Szczególnie często zaburzenia te występują w przypadku współistnienia nadczynności gruczołu tarczowego: zachodzi wtedy konieczność szczególnie ostrożnego dawkowania. Pobudzenie receptora Pi w sercu prowadzi też do zwiększenia siły .skurczu (objętości wyrzutowej) i .związanego z tym podwyższenia ciśnienia skurczowego (ostrożność w nadciśnieniu). Jednak objawami, które spotyka się najczęściej są: niepokój, występujący zwłaszcza u kobiet, oraz drżenia mięśniowe w obrębie kończyn. Drżenia nie wymagają natychmiastowego odstawienia lub zmiany leku i ustępują niekiedy podczas leczenia. U mężczyzn w wieku podeszłym występować może utrudnienie w oddawaniu moczu. Osobne zagadnienie stanowi rozwój tolerancji, na leki (w odróżnieniu od tachyfilaksji, która może się pojawiać przy podawaniu izoprenoidy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>