Leki przeciwdepresyjne

Zastosowanie w leczeniu choroby wrzodowej znalazły trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, które, poza wpływem na czynność oun, zmniejszają wydzielanie żołądkowe, prawdopodobnie wskutek właściwości cholinolitycznych. Na przykład doksepina (Sineąuan), trójpierścieniowy związek diberuzoksepiny, działa hamująco na wydzielanie kwasu solnego zarówno w warunkach, podstawowych, jak i po pobudzeniu pentagastrynowym. Doksepina, w dawce 10 lub 25 mg przed snem, jest użytecznym lekiem wspomagającym leczenie choroby wrzodowej, łączy bowiem właściwości przeciwdepresyjne, aksjonistyczne oraz hamowania wydzielania żołądkowego. Lekiem przeciw wrzodowym jest także pochodna imipramdiny — trimipramina. Hamuje ona wydzielanie kwasu solnego i pepsyny w dawce 50 mg przed snem przyspiesza gojenie się wrzodu żołądka i dwunastnicy, zaś podawana przez rok w dawce 25 mg dziennie zmniejsza częstość nawrotów owrzodzeń. Zastosowanie w leczeniu przeciw wrzodowym znalazł sulpiryd (Dogmatil), hamujący fazę głowową wydzielania żołądkowego kwasu solnego i gastryny. Przyspiesza gojenie się wrzodu dwunastnicy, szczególnie -w warunkach równoczesnego stosowania leków neutralizujących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>