Neuroleptyki

Leki te powodują ustępowanie wielu ostrych i przewlekłych stanów psychotycznych, wpływają na układ pozapiramidowy i autonomiczny, -wywołują zobojętnienie bez (działania (nasennego, likwidują Stany pobudzenia psychoruchowego oraz tzw. psychozy eksperymentalne, ożyli zaburzenia wywołane lelkami psychodysleptycznymi. Mimo wieloletnich doświadczeń klinicznych rade udało się dotychczas w sposób prosty i jednoznaczny zarazem „dopasować” poszczególnych lelków tej grupy do konkretnego typu zaburzeń psychotycznych. Liczne spostrzeżenia kliniczne nie dają się zweryfikować przy przeprowadzaniu badań. Same zaś dane farmakologiczne są niewystarczające do ścisłego powiązania z symptomatyczną kliniczną. Innego rodzaju trudności nastręcza wybór właściwej dawki stosowanego preparatu. Na ogół uważa się, że znacznie większa skuteczność biologiczną uzyskuje się, podając neuroleptyki w formie wstrzyknięć. Jest to zrozumiałe, gdyż przyjęcie leku doustnie powoduje jego wstępną inaktywację już w przewodzie pokarmowym, a następnie w wątrobie. Do właściwych receptorów dociera wtedy znacznie mniej leku. Lekarz nie ma obiektywnego klinicznie, wielkości skutecznej dawki neuroleptyku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>