Integracja: jaką funkcję spełniają objawy?

Objawy, jako część systemu, spełniają określone funkcje. Wykonują jakąś pracę. Praca ta jest ważna dla systemu. W przeciwnym razie nie byłoby bowiem objawów...

Więcej

Nadczynnosc przytarczyc

Najczęstszym objawem pierwotnej niedoczynności kory nadnerczy są: osłabienie, męczliwość, brak łaknienia, przebarwienie skóry i błon śluzowych, niedociśnienie, chudnięcie, odwodnienie, hipoglikemia, zmiany psychiczne, zaburzenia żołąd...

Więcej

Leczenie zespolu DIC

Podstawą rozpoznania zespołu DIC jest stwierdzenie małopłytkowości z tendencją do szybkiego zmniejszania się liczby płytek, niskiego wskaźnika protrombinowego, obecności produktów degradacji fibryny i fibryno-genu we krwi z jednoczesnym...

Więcej

Leczenie biegunki

U chorych z biegunką, niezależnie od jej przyczyny, istotne znaczenie ma (normalizacja jelitowej flory bakteryjnej...

Więcej

Niedokrwistosc

Niedokrwistości megaloblastyczne są spowodowane .niedoborem witaminy Bis, kwasu foliowego lub obu tych związków jednocześnie. Ten typ niedokrwistości spotyka się wielokrotnie częściej po 50 roku życia, niż u ludzi młodszych...

Więcej

Leki blokjaca Ha

Leki blokujące receptory histaminowe Ha. Dwa preparaty blokujące receptory Ha w obrębie komórek okładzinowych — cymetydyna (Tagamet Altramet Belomet) oraz ranitydyna (Zantac) są obecnie podstawowymi lekami przeciw wrzodowymi...

Więcej

Chinidyna

Chinidyna, przez hamowanie aktywacji kanału sodowego i zmniejszenie dośrodkowego prądu sodowego, powoduje zwolnienie szybkości narastania i zmniejszenie amplitudy potencjału czynnościowego, tj. fazy 0...

Więcej

W jaki sposób uwikłania dbają o wyrównanie w systemie

Silnik to tylko symbol – choć bardzo dobrze dobrany, ponieważ w postępowaniu fenomenologicznym zachodzi następująca zależność: pomiędzy osobą wykluczoną, której stała się krzywda, i osobą z następnego pokolenia, która zostaje za nią „po...

Więcej

Obraz rozwiązania

Gdy osiągnięto już obraz rozwiązania, odpowiedni dla wszystkich przedstawicieli, osoba kierująca ustawieniem wprowadza do grupy osobę ustawiającą, aby poczuła ona nowe relacje i związane z nimi siły...

Więcej

Równowaga wdawaniu i braniu

Ludzie ciągle wymieniają się między sobą, Na pewien czas powstaje przy tym brak równowagi, który dąży do wyrównania: dawca odczuwa wymóg, biorca zobowiązanie, 2 reguły biorca oddaje trochę więcej, niż wziął, zamieniają się rolami z dawc...

Więcej

Niewydolnosc serca

W zależności od dolegliwości, lekarze rozróżniają niewydolność prawego bądź lewego serca. Niewydolność lewego serca: duszność i częstoskurcz serca przy większych wysiłkach fizycznych...

Więcej