Nowe leki przeciwdepresyjne

Duże nadzieje wiąże się z nowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Interesującym .preparatem jest mianseryna (Athymil, Tolvon), ze względu na nikłość objawów niepożądanych, głównie typu cholinolitycznego, które zawsze występują w różnym nasileniu przy stosowaniu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Istotnym przeciwwskazaniem do stosowania niemal wszystkich leków przeciwdepresyjnych u ludzi w wieku podeszłym jest jaskra. Tu właśnie lekiem z wyboru może być mianseryna. Dawkowanie tego preparatu wynosi 30—90 mg/24 h. Do rzadziej stosowanych preparatów w terapii depresji wieku podeszłego należą Prothiaden i Noveril. Wykazują orne dość zrównoważony profil działania. Prothiaden ma wykazywać znacznie mniejsze działanie cholinolityczne. Omawiając leczenie depresji należy podkreślić, iż efekty kliniczne w postaci poprawy stanu chorego występują najwcześniej po 7—10 dniach stosowania leków przeciwdepresyjnych. Należy o tym poinformować pacjenta, alby nie oczekiwał „wyzdrowienia” po l—3 dniach stosowania leków. Kontrowersyjną sprawą jest podawanie preparatów litu w celu zapobiegania nawrotom schorzeń afektywnych u ludzi w wieku podeszłym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>