Leczenie homeopatyczne

Homeopatia nie leczy chorób, lecz ludzi. Dlatego też nie ma standardowych homeopatycznych leków przeciw ADHD. W homeopatii człowiek spostrzegany jest jako całość składająca się z ciała, duszy i ducha, które należy koniecznie uwzględnić w procesie leczenia. Choroba jest wyrazem zaistniałego braku równowagi. Odzyskanie tej równowagi przebiega indywidualnie w przypadku każdego człowieka. Celem substancji homeopatycznych nie jest przejęcie regulacji za organizm chorego, lecz pobudzenie jego własnej samo- regulacji. Z reguły terapia lekami homeopatycznymi nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Jeśli w wyniku zastosowania leku następuje tak zwane początkowe pogorszenie się stanu chorego, jest ono krótkotrwałe i oznacza po prostu, że organizm zareagował na wprowadzony środek i rozpoczął proces samoleczenia. Leczenie osteopatyczne stawia sobie zatem za cel przywrócenie „ruchomości” kości czaszki ~im wcześniej do niego dojdzie, tym lepsze będą również jego efekty'.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>