Okres rekonwalestencji

Jeśli zespół psychopatologiczny wystąpi w okresie rekonwalescencji lub przeciągnie się na ten okres, to znacznie wydłuża rekonwalescencję i powoduje, że nie zawsze osiąga poziom, jakiego należało się spodziewać. Czasem, mimo całkowitego ustąpienia choroby somatycznej, pozostaje trudny do leczenia zespół hipochondryczny, lub też prawie nieodwracalny zespół psychohigieniczny. Rozpatrując zależność zespołu psychopatologicznego i choroby somatycznej musimy wspomnieć także i o innej zależności. Zespół psychopatologiczny nie jest następstwem choroby, a może być także jej przyczyna, rap. długotrwała depresja może doprowadzać do znacznego zniedołężnienia somatycznego. Zespół psychopatologiczny może mieć przede wszystkim związek biologiczny z chorobą, np. majaczenie spowodowane .zakażeniem bakteryjnym, objawy zespołu neurastenicznego spowodowane .niedotlenieniem ośrodkowego układu nerwowego itp. Może także występować związek psychologiczny. Zespół psychopatologiczny może być następstwem lęku przed zgonem, następstwem długotrwałej bezsenności i zniecierpliwienia, do jakich prowadzą, uporczywe dolegliwości somatyczne itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>