Leki wzmacniajace

Leki te, właściwie stosowane, są błogosławieństwem. Ponieważ rozpiętość pomiędzy dawką działającą leczniczo a dawką toksyczną tego leku jest dość mała, istnieje niebezpieczeństwo zatruć. Do tego dochodzi fakt, że lekarze — zwłaszcza w Republice Federalnej Niemiec i Austrii — często niepotrzebnie przepisują te leki. Dawka skuteczna leków wzmacniających serce jest u poszczególnych pacjentów różna i waha się nawet u tego samego chorego. Lekarz musi ją więc indywidualnie ustalić, uwzględniając przy tym wiek, ciężar ciała i ewentualnie uszkodzenia narządów wewnętrznych. Może też upłynąć jeden do czterech tygodni aż tabletki będą skuteczne. Właściwe dawkowanie lekarz może ustalić tylko przez dokładną obserwację chorych, a nie wyłącznie przez badanie stężenia leku we krwi. Objawami zatrucia mogą być: Utrata apetytu, nudności lub wymioty, bóle podbrzusza, biegunka, niezwykle stany osłabienia, zbyt wolne lub niemiarowe tętno, zaburzenia widzenia (kolorowe światło wokół widzianego przedmiotu), senność, splątanie lub depresja, bóle głowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>