Choroby sutkow

Najrzadziej obserwuje się występowanie ropnia sutka, który uniemożliwia karmienie chorą piersią i wymaga często leczenia chirurgicznego...

Więcej

Choroba wrzodowa

Z licznych obserwacji wynika, że powierzchnia błony śluzowej wydzielająca kwas solny zmniejsza się z wiekiem u chorych z wrzodem żołądka, nie ulega natomiast zmianie u osób w wieku podeszłym z chorobą wrzodową dwunastnicy...

Więcej

Poruszenie duszy

Poruszenia duszy – w przypadku takiego ustawienia protagoniści mają większą swobodę ruchu. Sami zmieniają pozycje, kierując się „wewnętrznymi impulsami”. Trener bądź instruktor kierujący ustawieniem wkracza o wiele później...

Więcej

Dopasowanie ilosci pokarmowej

Mała ilość pokarmu w pierwszych dobach życia dziecka, co często niepokoi matkę, jest dostosowana do potrzeb noworodka...

Więcej

Leczenie schizofreni

Pomoc we własnym zakresie jest możliwa tylko pod warunkiem, że chory na schizofrenię uzna swoje dolegliwości za chorobę. Pomoc mogą zaoferować także inne osoby: przyjaciele, znajomi lub członkowie rodziny...

Więcej

Obrona mozgu

Wieść „obrona” odsyła mózg do autonomicznego układu nerwowego. Tam przestawia się wszystko na „obronę”: serce zostaje silnie przekrwione, wzrasta ciśnienie krwi, następuje przyspieszenie oddechu, mięśnie napinają się...

Więcej

Maloplytkowosc

Małopłytkowość jest częstą przyczyną skazy u ludzi w wieku podeszłym. Stwarza poważne niebezpieczeństwo ze względu na możliwość powstawania wybroczyn w tkance mózgowej, wystąpienia krwawień z błony śluzowej przewodu pokarmowego itp...

Więcej

Lekkomyslny przypadek

Matka dwumiesięcznego niemowlęcia skarżyła się, że oddaje ono 7—8 stolców na dobę od początku przyjścia ze szpitala. Opisała te stolce bardzo dokładnie: luźne, czasem zielonkawe z pasemkami śluzu...

Więcej

Możliwości pomocy z punktu widzenia socjologii

Dziecko, które w oczach socjologów jedynie reaguje na otoczenie, nie podlega leczeniu indywidualnemu. Pomoc musiałaby być związana z przemianą społeczeństwa...

Więcej

Satysfakcja z terapii

Jeśli dziecko z ADHD nie wykazuje objawów zaburzenia przez czternaście dni, terapeuta ma powód do satysfakcji. Jeśli jednak już następnego dnia którykolwiek z objawów się pokaże, często oznacza to prawdziwą katastrofę...

Więcej

Obnizenie cisnienia przy miazdzycy

Obniżenie ciśnienia tętniczego mię może być celem samym w sobie...

Więcej