Leczenie w podeszlym wieku

W przeciwieństwie do określonych dość ściśle wiadomości dotyczących farmakokinetyki leków, badania nad farmakodynamiką leków w wieku podeszłym znajdują się dopiero we wstępnej fazie. Według opinii ekspertów WHO wykazano jedynie, że leki działające na ośrodkowy układ nerwowy powodują silniejszą odpowiedź na określone stężenie lelku. Natomiast w innych układach, szczególnie w układzie krążenia, odnosi się wrażenie, że k wiekiem odpowiedź na leki się zmniejsza. Może to jednak wynikać ze współistnienia procesów chorobowych, które osłabiają działanie -mechanizmów wyrównawczych, ograniczających w warunkach fizjologicznych niepożądane wpływy leków. Przykładem może być hipotonia orto-statyczna, występująca często u osób starszych przyjmujących leki hipotensyjne. Poglądy na ten temat nie są jednolite. Trzeba mieć sną uwadze, _że wiele objawów lub chorób wieku podeszłego nie wymaga natychmiastowego lub wręcz żadnego leczenia. Jest to szczególnie istotne wobec wieloobjawowej i wielonarządowej patologii wieku podeszłego. Leki nie powinny być stosowane przez zbyt długi czas, a decyzja powtórzenia leku powinna być zawsze krytycznie rozważona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>