Category Medycyna

Jak się zachować – podstawowe wskazówki dla rodziców

Dobrze jest spisywać problematyczne zachowania dziecka. Ułatwia to bardziej obiektywne spojrzenie na problemy oraz dostrzeżenie konieczności zmiany. Zaplanujcie sobie Wasze „nowe zachowanie”...

Więcej

Czestoskurcz

Wywołany zdenerwowaniem, lekiem i wysiłkiem fizycznym. Odczuwane przy tym bicie serca jest normalne i nieszkodliwe. Czasami takiemu biciu serca może towarzyszyć uczucie duszności, zawroty głowy, kłucie w okolicy serca...

Więcej

Leczenie chorob ukladu immunologicznego

Komórki układu krwiotwórczego i immunologicznego cechują się dużą wrażliwością na działanie wszelkich czynników szkodliwych, pochodzących ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu...

Więcej

Leczenie astmy

Optymalne leczenie astmy następuje wówczas, gdy chory umie właściwie ocenić swój stan i odpowiednio zareagować. Można się tego nauczyć w czasie kilkutygodniowego szkolenia prowadzonego przez kompetentnych lekarzy...

Więcej

Leczenie zaparc

Jedną z zasad postępowania dietetycznego jest regularne przyjmowanie posiłków. Skład jakościowy pokarmu uzależnia się od postaci zaparć...

Więcej

Hartowanie brodawek

Czasem matki mają wyrzuty sumienia, że nie ćwiczyły i nie hartowały brodawek w czasie ciąży. Nie jest to zabieg konieczny ani nawet potrzebny...

Więcej

Karmienie piersia

Wiadomo wszystkim, że między sposobem odżywiania a zdrowiem istnieje ścisła zależność. A w niemowlęctwie, czyli w okresie najszybszego wzrostu, żywienie odgrywa szczególnie ważną rolę...

Więcej

Leczenie ADHD

Wielu lekarzy współpracuje obecnie z innymi grupami zawodowymi, jak na przykład psychologowie, terapeuci zajęciowi, pedagodzy czy doradcy. Jednak w dalszym ciągu na pierwszy plan wysuwa się terapia farmakologiczna...

Więcej

Leczenie nadcisnienia

Postacią nadciśnienia niejako „swoistą” dla wieku podeszłego jest nadciśnienie miażdżycowe, które powinno się nazywać „starcze skurczowe nadciśnienie miażdżycowe”...

Więcej

Nerwice

Człowiek zmienia się przez całe życie. Do najważniejszych etapów rozwoju zalicza się dzieciństwo i młodość, kiedy to jednostka uczy się określonych wzorców rozwiązywania sytuacji życiowych i konfliktowych...

Więcej

Osteopatia

Osteopatia posuwa się w swym ujęciu całościowym jeszcze jeden krok dalej, pojmując zdrowie jako stan równowagi wszystkich systemów organizmu...

Więcej