Osteopatia

Osteopatia posuwa się w swym ujęciu całościowym jeszcze jeden krok dalej, pojmując zdrowie jako stan równowagi wszystkich systemów organizmu. Osteopaci pracują jedynie dłońmi i potrafią rozpoznać i leczyć blokady i zaburzenia różnych struktur ludzkiego ciała. Podstawę działania osteopaty stanowi nie tylko szczegółowa wiedza, zdobywana podczas długotrwałego kształcenia, lecz także wypracowane latami, niezwykle wyczulenie na dotyk. Osteopatia nie „uzdrawia”. Jest to łagodna terapia, traktująca ciało jako jedną wielką całość. Podczas terapii ciało otrzymuje impulsy, które mają pobudzić jego umiejętności samoleczenia. Refleksje osteopatów dotyczące problemu ADHD odnoszą się między innymi do wzrostu kości czaszki dziecka. Noworodka czaszka składa się z części, które niedokładnie jeszcze do siebie przylegają. Podczas procesu wzrostu może dojść do zniekształceń w ich budowie. Zdaniem wielu osteopatów niepożądane zbliżenie się części czaszki może nastąpić podczas długich i ciężkich porodów. Rosnący stopniowo mózg natrafia wtedy zbyt szybko na granicę swego wzrostu, ponieważ czaszka nie robi mu miejsca. Jest to przyczyną powstania tzw. „ruchu na zewnątrz”, który może wyrazić się między innymi w zachowaniu typowym dla ADHD.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>