Leczenie chorob ukladu immunologicznego

Komórki układu krwiotwórczego i immunologicznego cechują się dużą wrażliwością na działanie wszelkich czynników szkodliwych, pochodzących ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu. Komórki te szczególnie łatwo ulegają uszkodzeniu przez czynniki toksyczne, jeżeli ich działanie powtarza się wielokrotnie. Prawdopodobieństwo takiego uszkodzenia wzrasta więc z wiekiem. W skład układu krwiotwórczego wchodzą wielopotencjalne komórki macierzyste, dające początek wszystkim komórkom krwi, oraz komórki układu erytroblastycznego, granulo- i monocytopoetycznego, płytkotwórczego i limfocytannego. W szpiku kostnym, gdzie odbywa się u człowieka cała czynność krwiotwórcza, znajdują się jeszcze następujące elementy strukturalno-czynnościowe warunkujące prawidłową hemopoezę: 1. Mikro środowisko hemolityczne utworzone z komórek podścieliska szpiku i drobnych naczyń. Zapewnia ono właściwy przebieg krwiotworzenia przez: dostarczanie czynników odżywczych dla komórek hemopoczncznych, miejscowe wytwarzanie substancji pobudzających krwiotworzenie i niszczenie starych, uszkodzonych lub obcych komórek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>