Leczenie ADHD

Wielu lekarzy współpracuje obecnie z innymi grupami zawodowymi, jak na przykład psychologowie, terapeuci zajęciowi, pedagodzy czy doradcy. Jednak w dalszym ciągu na pierwszy plan wysuwa się terapia farmakologiczna. Pomijając już fakt, że przepisywanie leków przez lekarza jest zgodne z oczekiwaniami pacjenta. Leczenie farmakologiczne traktuje się początkowo jak terapię zastępczą: niedobór danego składnika w organizmie bądź brak równowagi psychicznej znika po podaniu leku. Dawka, czas trwania leczenia i rodzaj leku określane są indywidualnie. Wizję długotrwałego leczenia, trwającego nawet przez całe życie, podsycają doniesienia o „ADHD u dorosłych” oraz przyznanie temu zjawisku statusu choroby. Przed paroma zaledwie laty panowała opinia, że z „ADHD się wyrasta” dziś natomiast taką tezę określa się jako „niebezpieczną”. Wszelkie stwierdzenia na temat danej osoby, uzyskane na podstawie ankiety osobowości na jej temat, są stwierdzeniami statystycznymi. Na podstawie danych ogólnych wyciąga się wnioski na temat jednostki. Cena, jaką ona za to płaci polega na tym, że wszelkie jej cechy, których nie można uwzględnić statystycznie, w ogóle nie są brane pod uwagę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>