Leczenie astmy

Optymalne leczenie astmy następuje wówczas, gdy chory umie właściwie ocenić swój stan i odpowiednio zareagować. Można się tego nauczyć w czasie kilkutygodniowego szkolenia prowadzonego przez kompetentnych lekarzy. Program wspomnianego szkolenia obejmuje: rozumienie przyczyn, następstw i przebiegu choroby, pomiar objętości wydechowej, umiejętność zastosowania adekwatnych leków w różnych sytuacjach związanych z chorobą, trening autogenny, psychoterapie. W związku z tym, że w powstaniu astmy i jej nasileniu swój wyraz ma również konstytucja duchowa chorego, bardzo wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza obeznanego w tematyce chorób psychosomatycznych. Pomocne mogą być ćwiczenia relaksacyjne, umożliwiające przywrócenie równowagi między stanem napięcia i odprężenia. Nieakademickie metody leczenia, do których zalicza się akupunkturę i homeopatię, mogą być niekiedy skuteczne w astmie. W wielu przypadkach metody te mogą przynajmniej wspomagać leczenie farmakologiczne i przyczyniać się do zmniejszenia zapotrzebowania chorego na leki. Warunkiem koniecznym prowadzenia leczenia farmakologicznego jest pełne zrozumienie chorego, jaki lek, kiedy i dlaczego powinien zażyć. Dlatego też zwracaj się ze swoimi wątpliwościami do lekarza tak długo, aż uzyskasz odpowiedź na wszystkie nurtujące cię pytania. Niektóre aerozole i tabletki wymagają systematycznego stosowania, zaś innych będziesz potrzebował w razie wystąpienia duszności. Dlatego staraj się uzyskać wyczerpujące informacje w tym zakresie, aby uniknąć pomyłki przy stosowaniu leków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>