Jak się zachować – podstawowe wskazówki dla rodziców

Dobrze jest spisywać problematyczne zachowania dziecka. Ułatwia to bardziej obiektywne spojrzenie na problemy oraz dostrzeżenie konieczności zmiany. Zaplanujcie sobie Wasze „nowe zachowanie”. Zwróćcie uwagę, aby znalazło się w nim również miejsce na przerwy, pewną swobodę i „hamulec bezpieczeństwa”. Polecenia, które kierujecie w stronę Waszego dziecka, powinny być jasne i jednoznaczne. Spróbujcie się upewnić, czy dziecko dobrze je zrozumiało, prosząc o ich powtórzenie. Aby nie przeciążać dziecka, nie dawajcie mu więcej niż dwa polecenia jednocześnie. Starajcie się o „dobrą współpracę” pomiędzy Wami a Waszymi dziećmi. Nagradzajcie je, kiedy osiągają określone przez Was cele i z powodzeniem wypełniają postawione przed nimi zadania. Wasze dziecko powinno, na ile tylko jest to możliwe, współuczestniczyć w decyzjach i ustalaniu ograniczeń, aby czuło się w nie wprowadzone i miało poczucie kontroli. Nie posuwajcie się jednak tak daleko, aby podejmowało ono decyzje samodzielnie bądź też próbowało „ominąć” decyzje rodziców. Stwórzcie określone ramy czasowe, w których będziecie mogli poświęcić swemu dziecku maksimum uwagi, starajcie się, aby zawsze czuło się ważne i kochane. No i oczywiście: bądźcie konsekwentni w działaniu!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>