Nerwice

Człowiek zmienia się przez całe życie. Do najważniejszych etapów rozwoju zalicza się dzieciństwo i młodość, kiedy to jednostka uczy się określonych wzorców rozwiązywania sytuacji życiowych i konfliktowych. Zbiór wyuczonych zachowań, który wywodzi się z doświadczeń z wczesnego dzieciństwa, jak również z okresów późniejszych, podsuwa nam określony sposób zachowania się, spostrzegania, myślenia i odczuwania. W sytuacjach konfliktowych często sięgamy po te wzorce z przeszłości, które podkładamy niby matryce pod sytuację zaistniałą aktualnie i używamy ich jako modelu do rozwiązania problemu. Często wzorce te adekwatnie przystają do sytuacji bieżącej i rzeczywiście pomagają w rozwiązywaniu konfliktów, nawiązywaniu kontaktów i prowadzeniu na ogół zrównoważonego trybu życia. Są warunkiem nieodzownym, wpływającym na zdolność dawania sobie rady w życiu. Nerwice także są wzorcami zachowań wyniesionymi z przeszłości, za pomocą których jednostka próbuje rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Im bardziej wielostronne są doświadczenia danej osoby, tym bardziej zróżnicowane mogą okazywać się jej reakcje na sytuacje konfliktowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>