Category Medycyna

Czas pracy

Siła, wytrwałość i wydajność nie mają ustalonej miary. U każdego człowieka są inne. Różnią się one nie tylko indywidualnie, lecz zależą także od ogólnego stanu fizycznego, od wieku, a także od każdorazowej sytuacji życiowej...

Więcej

Akromegalia

Niekontrolowana hipersekrecja hormonu wzrostu przez gruczolak kwasochłonny przysadki prowadzi u osoby niewyrośniętej, przed okresem dojrzałości płciowej, do gigantyzmu przysadkowego, a po zakończeniu podłużnego wzrostu kości albo po okr...

Więcej

Leczenie miazdzycy

Wobec dużego rozrzutu wartości ciśnienia skurczowego w populacji ludzi w wieku podeszłym każdy przypadek nadciśnienia powinien być oceniany indywidualnie...

Więcej

Arytmia komorowa

Dizopiramid jest szczególnie skuteczny w leczeniu arytmii komorowych. Skuteczność w leczeniu doustnym pobudzeń dodatkowych komorowych określana jest na ok. 65%. Wykazuje również skuteczność w napadowych arytmiach, ocenianą na 20—50%...

Więcej

Dawkowanie Lidokainy

Obowiązującą zasadą leczenia lidokaina (Xylocainum) jest podanie dożylne wstępnej dawki w celu uzyskania stężenia terapeutycznego, a następnie kontynuowanie ciągłego wlewu w celu jego utrzymania...

Więcej

Leki dla Antagonistow

Antagoniści wapnia: nifedypina (Adalat), werapaimil (Isoptin) i diltia-zem hamują napływ jodków wapniowych do cytoplazmy komórkowej, wywołują rozszerzenie naczyń i spadek ciśnienia...

Więcej

Duze wole

Duże wole częściowo umiejscowione za mostkiem utrudnia powrót żylny i odpływ chłonki, powodując znaczne rozdęcie wypełnionych żył szyjnych i obrzęk tkanek miękkich w obrębie szyi i górnej części klatki piersiowej...

Więcej

Niedoczynnosc tarczycy

Niedoczynność tarczycy spowodowana jest bezwzględnym lub względnym niedoborem jej hormonów. Stan ten może się wyrażać bardzo dyskretnym zespołem klinicznym lub dać pełny obraz obrzęku śluzowatego...

Więcej

Trening rodziców

Trening rodziców zazwyczaj przypomina wyżej wymienione terapie pośrednie. Ich celem jest opanowanie przez rodziców określonego, sprawdzonego postępowania z dzieckiem...

Więcej

Nieropoznana niedoczynnosc

W nie rozpoznanej niedoczynności p.p.p...

Więcej

Bol podostry

W zależności od tego, czy ból jest jedno, czy obustronny, czy istnieje jego zależność od cyklu miesięcznego, czy 'występuje on w czasie stosunku płciowego, czy towarzyszą mu bóle w okolicy krzyżowej lub odbytnicy, można odpowiednio zawę...

Więcej