Czestoskurcz

Wywołany zdenerwowaniem, lekiem i wysiłkiem fizycznym. Odczuwane przy tym bicie serca jest normalne i nieszkodliwe. Czasami takiemu biciu serca może towarzyszyć uczucie duszności, zawroty głowy, kłucie w okolicy serca. Jednakże samo serce nie wykazuje przy tym objawów chorobowych. Lekarze określają tę postać bólów sercowych jako dolegliwości neurowegetatywne, zespół serca hiperkinetycznego, nerwica serca Częstoskurcz pojawia się niespodziewanie. Zjawisko to może objąć kilka salw uderzeń lub trwać parę godzin. Koniec jest również natychmiastowy. Wówczas serce bije zazwyczaj bardzo szybko, około stu osiemdziesięciu uderzeń na minutę. Wtórnie obniża się ciśnienie krwi, pojawiają się zawroty głowy, osłabienie, uczucie ściskania, lęk. Ta postać częstoskurczu jest najczęściej wywołana w przedsionku (częstoskurcz nadkomorowy). Przyczyny są te same co przy skurczach dodatkowych przedsionkowych. Znacznie rzadziej częstoskurcz występuje w komorach serca (częstoskurcz komorowy), mianowicie prawie zawsze w sercu uszkodzonym wcześniej. W tym przypadku skutkiem mogą być omdlenia, ponieważ czynność mechaniczna serca jest bardzo ograniczona. Postać częstoskurczu serca wywołanego zdenerwowaniem czy wysiłkiem jest bardzo częsta. Częstoskurcz napadowy pochodzenia przedsionkowego jest rzadki a częstoskurcz komorowy występuje bardzo rzadko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>