Leki hamujace wydzielanie HCL

Zmniejszenie wydzielania kwasu -można uzyskać przez wpływ na komórkę okładzinową na drodze blokowania receptorów cholinergicznych, histaminowych H i gastrynowych oraz hamowania ATPazy H+/K+ odpowiedzialnej za aktywne przenoszenie jonów ...

Więcej

Leczenie skaz krwotocznych

Skazy krwotoczne w wieku podeszłym występują często...

Więcej

Koncepcje leczenia dzieci

Koncepcje leczenia dzieci z ADHD, prezentowane przez psychologię i pedagogikę, na plan pierwszy wysuwają eksperta, który wyjaśnia rodzicom, w jaki sposób mają postępować z dzieckiem. Taki punkt widzenia zakłada, że rodzice nie ...

Więcej

ADHD

Są dzieci, które przeszkadzają, ponieważ nie dają się kontrolować. Niemożność ich kontrolowania sprawia, że stają się niezrozumiałe dla osób z zewnątrz i zaczynają mieć trudności z wyrażeniem samych siebie...

Więcej

Niedoczynnosc PPP

Obraz kliniczny niedoczynności przedniego płata przysadki (p.p.p.) w wyniku możliwości zróżnicowanego uszkodzenia poszczególnych jej czynności nie stanowi jednolitego zespołu objawów...

Więcej

Ajmalina

Ajmalina charakteryzuje się dobrą dostępnością biologiczną. Z przewodu pokarmowego wchłania się w 90%. Po podaniu doustnym 50 mg ajmaliny maksymalne stężenie w surowicy, wynoszące 1,4 mg/ml występuje po l h...

Więcej

Leki kardiotoniczne

W ostatnich latach wprowadzono do leczenia niedomogi krążenia nowe leki karidiotoniczne. Należą do nich przede wszystkim leki P-adrenomimetyczne, ze względu ina ich dodatnie działanie inotropowe...

Więcej

Fenotyina

Fenytoina, podobnie jak lidokaina działa głównie przez zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów potasowych i zwolnienie reaktywacji kanału sodowego...

Więcej

Wpływ zewnętrzny

W podejściu linearnym najważniejsze jest przede wszystkim postawienie właściwej diagnozy. Następnym krokiem jest szukanie odpowiedniego sposobu leczenia, który miałby zbawienny wpływ na dziecko...

Więcej

Dobor soczewek

W połowie przypadków dobór soczewek jest dokonywany przez lekarzy okulistów. W pozostałych przypadkach wykonują to optycy wyspecjalizowani w oferowaniu soczewek kontaktowych...

Więcej

Systemy społeczne

Mówi się również o systemach społecznych. Może to być na przykład klasa lub rodzina. Wszystkie części składowe systemu mają ze sobą kontakt. W ten sposób powstają wzajemne oddziaływania pomiędzy nimi oraz ich wzajemne relacje...

Więcej