Dzieci z ADHD i ich rodzice – droga przez mękę

Dla wielu rodzin są to kolejne etapy ich drogi przez mękę, drogi, którą weszli w skomplikowany świat ADHD. Jest to również proces, podczas którego coraz wyraźniejsze są wymagania otoczenia: rodzina dotknięta problemem ADHD musi zacząć szukać pomocy! Jeśli dziecko swoim zachowaniem wywołuje konflikty w swoim otoczeniu, przede wszystkim zaś konflikty z osobami dorosłymi, będą one próbowały wpłynąć na dziecko, zmienić jego zachowanie i w jakimś stopniu je zdyscyplinować, czyli wychować. Metody wychowawcze od zawsze należą do repertuaru zachowań ludzkich jako „wychowawcze środki zaradcze”, wyrażające się przede wszystkim w upomnieniu, naganie, groźbie kary i wprowadzeniu jej w życie. Jeśli dziecko nie zmieni swego zachowania w określonym czasie, wychowawcze środki zaradcze ulegną rozszerzeniu. Jeżeli, pomimo wszelkich starań, dziecko nie spełni w określonym czasie oczekiwań dorosłych i nie nastąpi żądana zmiana, rodzice będą szukać porady u osób ze swego otoczenia – najpierw będą to przyjaciele czy sąsiedzi, a jeśli dziecko uczęszcza już do szkoły – nauczyciel. Później zaś będą szukać pomocy u profesjonalistów, a więc u doradców, psychologów lub lekarzy. W ten sposób uczynią pierwszy krok w kierunku „upublicznienia” swojego problemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>