Leki hamujace wydzielanie HCL

Zmniejszenie wydzielania kwasu -można uzyskać przez wpływ na komórkę okładzinową na drodze blokowania receptorów cholinergicznych, histaminowych H i gastrynowych oraz hamowania ATPazy H+/K+ odpowiedzialnej za aktywne przenoszenie jonów wodorowych. Leki cholinolityczne. Klasyczne leki cholinolityczne, jak atropina, aksy-fenonium (Spasmophen) oksyfenocyklimina (Daricon), propantelina (Pro–Banthiine) i inne, nie są wskazane jako leki przeciw wrzodowe u osób w wieku podeszłym ze względu na ich działania wielonarządowe. Negatywne znaczenie może mieć wpływ tych leków na układ krążenia (przyspieszanie czynności serca), gałkę oczną (wzrost ciśnienia śródgałkowego, zaburzenia akomodacji), pęcherz moczowy (retencja moczu, zwłaszcza u chorych z przerostem, gruczołu krokowego) oraz przewód pokarmowy (hamowanie wydzielania śliny, zwolnienie opróżniania żołądka, zaparcia stolca). Natomiast lekiem cholinolitycznym, który może być stosowany z wyboru także u chorych w wieku podeszłym jest pirenzepina (Gastrozepin), wybiórczo hamująca receptory muskarynowe w żołądku. Charakteryzuje się oma silniejszym wpływem hamującym ma wydzielanie kwasu solnego i pepsyny oraz znacznie słabszymi działaniami niepożądanymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>