Systemy społeczne

Mówi się również o systemach społecznych. Może to być na przykład klasa lub rodzina. Wszystkie części składowe systemu mają ze sobą kontakt. W ten sposób powstają wzajemne oddziaływania pomiędzy nimi oraz ich wzajemne relacje. Zachowanie jednego ma wpływ na zachowanie drugiego i odwrotnie. W przypadku systemów społecznych – a one będą nas tu przede wszystkim zajmować – wytwarzają się z czasem hierarchie, role, kompetencje i zasady. Z pewnością znacie Państwo ten rodzaj zachowań: gdy wiele osób tworzy grupę, często zachowują się zupełnie „nietypowo” większy wpływ ma na nie to, co jest ważne dla grupy, a mniej to, co ważne dla jednostki. Obok zasad oficjalnych, na przykład, że uczeń nie powinien spóźniać się na lekcje, istnieją też w grupie nieoficjalne zasady, prawidłowości, wymagania i tabu. Te ostatnie mogą ulec zmianie w momencie dołączenia kogoś do grupy lub odejścia z niej. Proszę sobie wyobrazić następującą sytuację: Jesteście Państwo na przyjęciu rodzinnym. Jak zmienia się nastrój – a tym samym i Wasze zachowanie – kiedy pojawia się wiecznie opowiadająca kawały ciotka czy też pijany dziadek… i kiedy jedna z osób znów wcześniej wychodzi z przyjęcia?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>