ADHD

Są dzieci, które przeszkadzają, ponieważ nie dają się kontrolować. Niemożność ich kontrolowania sprawia, że stają się niezrozumiałe dla osób z zewnątrz i zaczynają mieć trudności z wyrażeniem samych siebie. Takie dzieci są niespokojne i trudno nawiązać z nimi kontakt, wydają się żyć jakby za szklaną ścianą, przez co niezwykle ciężko jest się z nimi porozumieć. Ich zachowanie przewidzieć można jedynie w niewielkim stopniu. Często postępują w sposób zaskakujący dla otoczenia. Kiedy wykonują jakąś czynność, wydają się równocześnie pochłonięte myślą o czymś zupełnie innym. W szkole wyłamują się ze zwykłej dyscypliny, mając przy tym często zupełnie odmienne poczucie sprawiedliwości. Potrafią skutecznie zakłócić zwykły przebieg lekcji i życia w szkole. Odnosi się wrażenie, że potrzebują o wiele więcej uwagi niż inne dzieci, ale kiedy ją otrzymują, wydaje się, że nigdy nie mają jej dosyć. Cały czas są zajęte czymś innym… Lista zaburzeń zachowania jest bardzo długa, istnieje również wiele ich odmian indywidualnych. W zasadzie stanowią one jedną grupę tylko dlatego, że objęto je wspólnym terminem ADHD. Na pierwszy rzut oka wygląda to zupełnie sensownie: mamy do czynienia z chorobą, na którą składają się objawy, tworząc równocześnie jej obraz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>