Dobor soczewek

W połowie przypadków dobór soczewek jest dokonywany przez lekarzy okulistów. W pozostałych przypadkach wykonują to optycy wyspecjalizowani w oferowaniu soczewek kontaktowych. Warunkiem uzyskania przez optyków takich uprawnień jest odbycie specjalnego przeszkolenia oraz wykazanie się dwuletnią praktyką. Okulistów ten wymóg nie dotyczy. Osoba mająca dokonać doboru soczewek musi zorientować się co do warunków pracy i życia, zażywania leków, istnienia uczuleń i ewentualnych chorób oczu. Po dokładnym badaniu może nastąpić dobór właściwych soczewek. Soczewki muszą być poddawane tak długo kontrolom i próbom, aż ich prawidłowe i dokładne osadzenie nie budzi żadnych wątpliwości. W zakres doboru i dopasowania soczewek wchodzi też dokładna informacja dotycząca wad i zalet soczewek kontaktowych, prawidłowej ich pielęgnacji, maksymalnego czasu noszenia oraz radzenia sobie w przypadku pojawienia się problemów. Konieczne jest też uzgodnienie terminu następnej kontroli. Dobierający soczewki winien pacjentowi wystawić odpowiedni dokument i odnotować w nim wszystkie dane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>