Leki kardiotoniczne

W ostatnich latach wprowadzono do leczenia niedomogi krążenia nowe leki karidiotoniczne. Należą do nich przede wszystkim leki P-adrenomimetyczne, ze względu ina ich dodatnie działanie inotropowe. W leczeniu ostrej niewydolności krążenia, zwłaszcza przebiegającej ze wstrząsem kardiogenmym, szerokie zastosowanie znalazły: dopamina (Inotropin) i dobutamina (Dobutrex). Wprowadzenie tych leków stanowi istotny postęp terapeutyczny. Natomiast doustne przewlekłe stosowanie agonistów receptorów 0-adrenergieznych (np. Pirbuterol) lub leków kardiotoiniezinych o innych mechanizmach” (np. Amrinone) jest oceniane niejednolicie i z dużą ostrożnością. Brak jest w piśmiennictwie oceny skuteczności i tolerancji tych lelków u osób w wieku podeszłym. Istotną rolę odgrywa właściwa dieta — łatwo strawna, z niewielkim ograniczeniem soli i odpowiednio dużą podażą białka. Przestrzega się przed gwałtownym i (rygorystycznym ograniczeniem soli, które może przynieść nie zamierzone efekty zwiększonego wydzielania aldosteronu i wtórnej retencji jonów sodowych i wody. Podkreślamy też, że pojawienie się obrzęków pochodzenia sercowego nie stanowi wskazania do ograniczenia podaży wody. W wieku podeszłym szczególnie łatwo dochodzi da nadmiernego wysuszenia organizmu z objawami prostracji, zaburzeń świadomości, spadku ciśnienia, zaburzeń krążenia mózgowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>