Efekt spazmalityczny

Efekt spazmolityczny oraz hamujący wpływ ina wydzielanie żołądkowe można uzyskać, podając preparaty cholinolityczne chętnie stosowanym lekiem jest hioseyna (Buscopan)...

Więcej

Objawy kliniczne

Początek choroby jest najczęściej podstępny. Pierwszym, często przeoczanym objawem, jest pienienie się moczu wywołane zmniejszeniem jego napięcia powierzchniowego wskutek obecności w nim dużych ilości białka...

Więcej

Krwawienie czynnosciowe

Za brak miesiączki przyjmuje się ustanie miesiączkowania w okresie co najmniej 2 miesięcy. Odróżnia się fizjologiczny brak miesiączki — dzieciństwo, ciąża, laktacja, okres przekwitania — od braku patologicznego...

Więcej

Glikozydy naserowe

Glikozydy nasereowe wykazują pozytywną lub negatywną interakcję z wieloma lekami. Jest to szczególnie istotne w wieku podeszłym, kiedy niemal każdy chory przyjmuje kilka leków...

Więcej

Diutretyki

Diutretyki oszczędzające potas (amiloiryd, triamteren) mają zastosowanie w połączeniu z diuretykami tiazydowymi w przypadkach dużej utraty jonów potasowych...

Więcej

Nadczynnosc tarczycy

Etiologia nadczynności tarczycy pozostaje nadal w znacznym stopniu nie wyjaśniona. W odniesieniu do patogenezy stwierdzono z całą pewnością, że najistotniejszym elementem jest nadmiar w ustroju hormonów tarczycy...

Więcej

Nerwowa czesc przysadki

Moczówka prosta — choroba spowodowana niedoborem hormonu wazopresyny — przejawia się wielomoczem i następowym wzmożonym pragnieniem. Ilość wydalanego w ciągu doby moczu wynosi od 5 do 10 1...

Więcej

ADHD a leki

Nie ma jednolitych danych co do czasu przyjmowania leków...

Więcej

Leki przeciwkaszlowe

Jak już wspomniano klasyczne leki przeciwkaszlowe zazwyczaj raie powinny być stosowane w dychawicy oskrzelowej oraz przewlekłych spastycznych nieżytach oskrzeli. Jako zasadę należy przyjąć, że nie...

Więcej

Relacje między rodfzicami a dzieckiem

Relacja pomiędzy rodzicami a dzieckiem ~ często wskutek wymagań otoczenia – jest niejednokrotnie tak bardzo obciążona, że rodzice zgadzają się już na wszystko, co daje jakąkolwiek szansę na wyleczenie, poprawę lub tylko złagodzenie scho...

Więcej

Oczy

Zmiany patologiczne w narządzie wzroku są często tylko objawem schorzenia ogólnego lub o pierwotnie innym umiejscowieniu. Na przykład objawy oczne występują w 50—60% przypadków guzów mózgu...

Więcej