Gazy kory nadnerczy

Choroby wywołujące wirylizację mogą być u dorosłych mężczyzn łatwo przeoczone. Podejrzenie nadmiernego wytwarzania androgenów wzbudzić powinny: zanik jąder, niemoc płciowa i bezpłodność. Przyczyną tego jest zahamowanie — w wyniku nadprodukcji androgenów nadnerczowych — wydzielania hormonów gonadotropowych. U chłopców dochodzi zwykle do przedwczesnego powiększenia prącia i wystąpienia wtórnych cech płciowych przy jednoczesnym zaniku jąder. Jednocześnie następuje szybki rozwój mięśni i kości. Wzrost kości zostaje jednak szybko zahamowany z powodu zrostu trzonów z nasadami i ostatecznie chorzy są niscy. Czynnikami przyczynowymi są: przerost i guzy kory nadnerczy, jak również guzy wychodzące z komórek Leydiga. Objawy wirylizacji bywają zwykle wcześniej dostrzeżone u kobiet i dziewczynek. Nadmierne owłosienie typu kobiecego u kobiet dorosłych jest cechą konstytucjonalną i nie ma żadnego klinicznego znaczenia. Wyjaśnienia wymaga natomiast występowanie męskiego typu owłosienia (hirsutismus), szczególnie jeśli jednocześnie wystąpi wtórny brak miesiączki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>