Obraz rozwiązania

Gdy osiągnięto już obraz rozwiązania, odpowiedni dla wszystkich przedstawicieli, osoba kierująca ustawieniem wprowadza do grupy osobę ustawiającą, aby poczuła ona nowe relacje i związane z nimi siły. Czasami osoba ta sama formułuje jeszcze kilka „zdań rozwiązujących problem” bądź też przeprowadza specjalne rytuały. W ten sposób zdobywa wiadomości dotyczące dalszych możliwości postępowania w życiu codziennym. Osoba kierująca ustawieniem powstrzymuje się od dalszych konkretnych wskazówek. Praca systemowa również w tym przypadku nie stwarza dyrektyw. Osoba ustawiająca znajduje w systemowym obrazie rozwiązania wszystkie istotne informacje, niezbędne w jej sytuacji. Nie tyle jednak pomaga tu obraz sam w sobie, co poznanie, które zawiera. Niektórym osobom zaleca się wielokrotne przywoływanie sobie w myśli obrazu rozwiązania po powrocie do zwykłego życia codziennego. Ustawienie systemowe nie zawsze odbywa się w grupie. Istnieje możliwość przeprowadzenia go także indywidualnie. W poradnictwie ADHD częściej nawet stosuję ustawienie indywidualne niż grupowe. Zamiast osób posługuję się wtedy przedmiotami lub figurkami. Tego typu działania mają jedną cechę wspólną: pośrednicy niczego nie odczuwają ani nie mogą niczego powiedzieć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>