Leki blokujace kanal wapniowy

Pojawiły się wstępne doniesienia wskazujące, że leki blokujące kanał wapniowy wpływają na zwiększenie elastyczności ścian tętnicy głównej. Jeżeli badania te zostaną potwierdzone, to ta grupa leków może okazać się szczególnie przydatna w leczeniu starczego nadciśnienia skurczowego. Natomiast w tej postaci nadciśnienia niewskazane jest rozpoczynanie leczenia od leków bezpośrednio wpływających na błonę mięśniową naczyń obwodowych, ponieważ przez zmniejszenie oporów naczyniowych, pośrednio wpływa pogarszające na ukrwienie narządów, przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego i nerek. W przypadkach nadciśnienia skurczowo-rozkurczowego, w których -istnieje wyraźna składowa zwiększonego oparu naczyniowego, zasady leczenia mię odbiegają od przyjętych w młodszych grupach wieku. Niezależnie od tego, który z leków uzna się za lek podstawowy i jak będzie się kojarzyć leki obniżające ciśnienie, trzeba pamiętać o niepożądanych wpływach i niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem tych leków u osób w wieku podeszłym. Najczęściej leczenie rozpoczyna się od leków moczopędnych. Żaden z, nich, z wyjątkiem spiropulsatorów, nie ma wybiórczego działania sodopędmego i zawsze wywołuje mniejszą lub większą utratę jonów potasowych. Z tego. względu w każdym przypadku zaleca się substytucyjne podawanie soli potasowych oraz okresową kontrolę stężenia jonów potasowych w surowicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>