W jaki sposób uwikłania dbają o wyrównanie w systemie

Silnik to tylko symbol – choć bardzo dobrze dobrany, ponieważ w postępowaniu fenomenologicznym zachodzi następująca zależność: pomiędzy osobą wykluczoną, której stała się krzywda, i osobą z następnego pokolenia, która zostaje za nią „powołana”, istnieje związek. Dla tej ostatniej związek ten może być brzemienny w skutki, ponieważ to jej najważniejszym zadaniem będzie troska o wyrównanie w systemie. Jest to działanie nieświadome, które ogranicza wolność jednostki i którego nie można zauważyć w systemie. Dlatego też związek ten określa się jako uwikłanie. Uwikłania przeszkadzają człowiekowi w przeżyciu własnego życia. Dla sumienia kolektywnego wydaje się to jednak nie mieć żadnego znaczenia. Nie chodzi o samorealizację, ale o przeżycie w systemie. W tym właśnie celu jednostka zostaje powołana do służby i zmuszona jest przesunąć swe własne, indywidualne dobro na dalszy plan. Wgląd w te sposoby oddziaływania umożliwia nam tylko obserwacja fenomenów w ustawieniu rodziny. Dlatego też może się zdarzyć, że w momencie, gdy w jakimś miejscu systemu nie zostaną spełnione odpowiednie warunki, Wy sami odczujecie tego skutki, na przykład gdy jeden z członków systemu odmówi przynależności do niego, system odbierze to jako „krzywdę”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>