Leki blokjaca Ha

Leki blokujące receptory histaminowe Ha. Dwa preparaty blokujące receptory Ha w obrębie komórek okładzinowych — cymetydyna (Tagamet Altramet Belomet) oraz ranitydyna (Zantac) są obecnie podstawowymi lekami przeciw wrzodowymi. Wynikiem ich działania jest zmniejszenie wydzielania kwasu solnego zarówno w fazie spoczynkowej, jak i po pobudzeniu za pomocą różnych bodźców. W porównaniu z cymetydyną działanie ranitydyny jest wielokrotnie silniejsze i bardziej długotrwałe. Efekt terapeutyczny ranitydyny w dawce 300 mg pro die odpowiada dobowej dawce ok. 1,2—1,5 g cymetydyny. Dalszy postęp w zakresie syntezy antagonistów histaminowych stanowi tiotydyna, lek o aktywności zbliżonej do ranitydyny, oraz famotydyna, która hamuje wydzielanie kwasu solnego 12 razy silniej od ranitydyny i 17 razy silniej w porównaniu z cymetydyną. Wszystkie z wymienionych leków przyspieszają gojenie się miszy wrzodowej, zaś stosowane przez rok i dłużej zmniejszają częstość nawrotów wrzodu.Ranitydyna może być stosowana u chorych w wieku podeszłym, nie wykazano bowiem dotychczas żadnych istotnych działań niepożądanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>