Leczenie astmy

Optymalne leczenie astmy następuje wówczas, gdy chory umie właściwie ocenić swój stan i odpowiednio zareagować. Można się tego nauczyć w czasie kilkutygodniowego szkolenia prowadzonego przez kompetentnych lekarzy...

Więcej

Leczenie zaparc

Jedną z zasad postępowania dietetycznego jest regularne przyjmowanie posiłków. Skład jakościowy pokarmu uzależnia się od postaci zaparć...

Więcej

Hartowanie brodawek

Czasem matki mają wyrzuty sumienia, że nie ćwiczyły i nie hartowały brodawek w czasie ciąży. Nie jest to zabieg konieczny ani nawet potrzebny...

Więcej

Karmienie piersia

Wiadomo wszystkim, że między sposobem odżywiania a zdrowiem istnieje ścisła zależność. A w niemowlęctwie, czyli w okresie najszybszego wzrostu, żywienie odgrywa szczególnie ważną rolę...

Więcej

Leczenie ADHD

Wielu lekarzy współpracuje obecnie z innymi grupami zawodowymi, jak na przykład psychologowie, terapeuci zajęciowi, pedagodzy czy doradcy. Jednak w dalszym ciągu na pierwszy plan wysuwa się terapia farmakologiczna...

Więcej

Leczenie nadcisnienia

Postacią nadciśnienia niejako „swoistą” dla wieku podeszłego jest nadciśnienie miażdżycowe, które powinno się nazywać „starcze skurczowe nadciśnienie miażdżycowe”...

Więcej

Nerwice

Człowiek zmienia się przez całe życie. Do najważniejszych etapów rozwoju zalicza się dzieciństwo i młodość, kiedy to jednostka uczy się określonych wzorców rozwiązywania sytuacji życiowych i konfliktowych...

Więcej

Osteopatia

Osteopatia posuwa się w swym ujęciu całościowym jeszcze jeden krok dalej, pojmując zdrowie jako stan równowagi wszystkich systemów organizmu...

Więcej

Czas pracy

Siła, wytrwałość i wydajność nie mają ustalonej miary. U każdego człowieka są inne. Różnią się one nie tylko indywidualnie, lecz zależą także od ogólnego stanu fizycznego, od wieku, a także od każdorazowej sytuacji życiowej...

Więcej

Akromegalia

Niekontrolowana hipersekrecja hormonu wzrostu przez gruczolak kwasochłonny przysadki prowadzi u osoby niewyrośniętej, przed okresem dojrzałości płciowej, do gigantyzmu przysadkowego, a po zakończeniu podłużnego wzrostu kości albo po okr...

Więcej

Leczenie miazdzycy

Wobec dużego rozrzutu wartości ciśnienia skurczowego w populacji ludzi w wieku podeszłym każdy przypadek nadciśnienia powinien być oceniany indywidualnie...

Więcej