Badanie ucha

W wywiadzie chorego z upośledzeniem słuchu należy uwzględnić następujące ważne punkty: Obciążenia dziedziczne, które u chorych z otosklerozą stwierdza się w około 40% przypadków...

Więcej

Dychawica

U chorych z dychawicą oskrzelową lub przewlekłymi spastycznymi nieżytami oskrzeli często dochodzi do zakażeń bakteryjnych. Przejawiają się orne i ropną plwociną, z (której można wyhodować drobnoustroje...

Więcej

Bole oczu

Silne bóle, uczucie obecności ciała obcego, wrażenie ślepoty, kurcz powiek, łzawienie i zaburzenie widzenia należą do subiektywnych dolegliwości w zapaleniu rogówki...

Więcej

Leki blokujace kanal wapniowy

Pojawiły się wstępne doniesienia wskazujące, że leki blokujące kanał wapniowy wpływają na zwiększenie elastyczności ścian tętnicy głównej...

Więcej

Leki przeciwdrgawkowe

W podziale klinicznym preparaty stosowane w typowym leczeniu padaczki nie są zaliczanie do leków psychotropowych, a leczenie padaczki jest dziedziną neurologii...

Więcej

Bezplodnosc i plodnosc

W bezpłodności patologicznej rozróżnia się bezpłodność całkowitą (niemożność zapłodnienia) i względna (płodność obniżoną). Obie postacie mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny...

Więcej

Migrena

Napadowo powtarzające się silne bóle głowy. Zwykle zaczynają się w jednej połowie głowy, następnie powoli rozprzestrzeniają się...

Więcej

Male jadra

W pierwotnych chorobach jąder ich czynność androgenowa jest lepiej zachowana niż kanalikowa, czyli przy zachowanych cechach płciowych spermiogeneza jest upośledzona...

Więcej

Dizoipramid

Elektrofizjologia. Lek o działaniu chinidynopodobnym. Zmniejsza amplitudę i szybkość narastania potencjału czynnościowego (faza 0). Wydłuża repolaryzację w 3 fazie...

Więcej

Karlowatosc

Za przyczynę karłowatości przyjmuje się upośledzenie wydzielania czynników uwalniających hormon wzrostu i gonadotropiny. Bardziej zróżnicowane objawy występują w karłowatości spowodowanej guzem przysadki...

Więcej

Meksytylyna

Właściwości elektrofizjologiczne, jak i budowa chemiczna, są zbliżone do lidokainy. Meksyletyna hamuje aktywację szybkiego kanału sodowego, zwalniając narastanie fazy 0. W dużych dawkach wydłuża czas skutecznej refrakcji...

Więcej