Badanie ucha

W wywiadzie chorego z upośledzeniem słuchu należy uwzględnić następujące ważne punkty: Obciążenia dziedziczne, które u chorych z otosklerozą stwierdza się w około 40% przypadków. Wpływy toksyczne i lękowe zaistniałe w okresie ciąży, szczególnie w okresie pierwszych 8 tygodni. Mogą one bowiem stać się przyczyną zaburzeń słuchu i wad rozwojowych. Należą do nich: przebycie różyczki i innych zakażeń wirusowych, a także toksyczne działanie na narząd słuchu antybiotyków aminoglikozydowych, jak streptomycyna, gentamycyna, kanamycyna, neomycyna, tobramycyna, sisomycyna oraz cefalosporyna przy podaniu dordzeniowym. Uwzględnić też należy możliwość urazu okołoporodowego. W wywiadzie dotyczącym samego pacjenta istotne są pewne szczegóły z okresu wczesnego dzieciństwa, przede wszystkim przebyte przewlekłe zapalenie ucha środkowego z per lakiem, które często zaczyna się już we wczesnym okresie życia dziecka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>