Nerwowa czesc przysadki

Moczówka prosta — choroba spowodowana niedoborem hormonu wazopresyny — przejawia się wielomoczem i następowym wzmożonym pragnieniem. Ilość wydalanego w ciągu doby moczu wynosi od 5 do 10 1. Gęstość względna moczu wynosi od 1,001 do 1,005, a jego molalność od 50 do 200 mmol/kg H2O. Główną skargą pacjentów jest zmęczenie spowodowane zaburzeniem odpoczynku nocnego i uciążliwości życia zawodowego i towarzyskiego. Ograniczenie podaży płynu prowadzi w bardzo krótkim czasie do odwodnienia, ostrych zaburzeń psychicznych, zapaści. W zależności od etiologii, wielomocz i wzmożone pragnienie mogą być jedynymi objawami chorobowymi, lub też towarzyszą im bóle głowy i tarcza zastoinowa wskazujące na uszkodzenie śródmózgowia. W różnicowaniu uwzględnić należy moczówkę prostą pochodzenia nerkowego i przede wszystkim wzmożone pragnienie nawykowe. We wtórnej nadczynności przytarczyc nadmiar PTH spowodowany jest zbyt dużym wydzielaniem hormonu w niewydolności nerek w wyniku upośledzonego wchłaniania wapnia w jelicie cienkim lub pod wpływem pewnych leków, jak fenytoina i prymidon.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>