Leki dla Antagonistow

Antagoniści wapnia: nifedypina (Adalat), werapaimil (Isoptin) i diltia-zem hamują napływ jodków wapniowych do cytoplazmy komórkowej, wywołują rozszerzenie naczyń i spadek ciśnienia. Nifedipina w doustnej dawce 10 mg co 8—12h, z innymi lekami przeciw nadciśnieniowymi, znamiennie obnaża ciśnienie tętnicze, zmniejsza opór naczyniowy, zwiększa pojemność wyrzutową serca. Niezbędne są dalsze badania imające ma celu ustalenie tolerancji leku u osób w wieku podeszłym orae występowania objawów niepożądanych. Giuanetydyna — lek o działaniu syrnpatykolitycznym oraz inine leki blokujące zwoje wegetatywne, ze względu na gwałtowne działanie oraz (powodowanie hipotonii ortostatyezinej i powysiłkowej, nie mają zastosowania w leczeniu nadciśnienia u ludzi w wieku podeszłym. Nitropirusydek sodowy jest lekiem gwałtownie i silnie rozszerzającym naczynia i ma zastosowanie jedynie w stanach zagrażających życiu, przede wszystkim w ostrej niewydolności lewokomorowej, przebiegającej z wysokim nadciśnieniem. Działa bezpośrednio na mięśnie gładkie tętnicze i obniża ciśnienie krwi w ciągu sekund. Lek powinien być podawany w postaci ciągłego wlewu dożylnego za pomocą pompy infuzyjnej pod kontrolą monitorowania hemodynamicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>