Nieropoznana niedoczynnosc

W nie rozpoznanej niedoczynności p.p.p. chorzy stają się senni, ich temperatura ciała obniża się, dochodzi do hipowentylacji pęcherzykowej, kwasicy gazowej i wreszcie do głębokiej śpiączki wywołanej narkotycznym działaniem dwutlenku węgla (śpiączka przysadkowa). Niekiedy natomiast w piorunującym tempie rozwijają się objawy obwodowej niewydolności krążenia (obfite wymioty, odwodnienie, spadek ciśnienia, wstrząs). W pierwszym wypadku mamy wszystkie cechy końcowej fazy niedoczynności tarczycy, drugi jest następstwem całkowitego ustania wytwarzania kor ty zolu. W badaniach laboratoryjnych czynności przysadki skuteczne okazało się stosowanie testu tolerancji glukozy z równoczesnym wykonaniem testu z LHRH (z ang. liiteinizing hormone releasing hormone — hormon uwalniający hormon luteinizująey) i TRH, z oznaczeniem we krwi kortyzolu, ACTH, TSH, prolaktyny, hormonu wzrostu i hormonu luteinizującego. Z grupy zespołów jednohormonalnej niedomogi p.p.p. wspomnieć należy o karłowatości przysadkowej (nanosomia pituitaria). W zależności od czynnika etiologicznego objawy pojawiają się w różnych okresach życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>