Niewydolnosc kory nadnerczy

Najczęstszymi objawami choroby są: męczliwość, osłabienie, brak łaknienia, chudnięcie, niskie ciśnienie tętnicze. Są to wprawdzie objawy nieswoiste, ale dane przeciwne, jak: przyrost masy ciała, dobre łaknienie i pełna sprawność fizyczna i umysłowa, pozwalają na wyłączenie zespołu Addisona. Jeżeli obok wspomnianych objawów niedomogi kory nadnerczy stwierdza się typowe ciemne zabarwienie skóry i błon śluzowych, które jednakże nie zawsze występuje, rozpoznanie można postawić przy łóżku chorego. Obecnie niewydolność kory nadnerczy spowodowana jest najczęściej postępującym niszczeniem kory w wyniku chorób autoimmunizacyjnych. Z dalszych przyczyn wymienić należy: drożdżyce, nowotwory lub przerzuty nowotworowe oraz krwawienia do nadnerczy. Wtórna niewydolność kory nadnerczy może być spowodowana przez guzy okolicy podwzgórzowoprzysadkowej. W takich przypadkach nie stwierdza się nigdy charakterystycznego zabarwienia skóry i błon śluzowych. Ważne jest, że dłuższe stosowanie steroidów nadnerczowych może stać się przyczyną jatrogennie uwarunkowanej, wtórnej niedoczynności nadnerczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>