Nerki

Przyczyną ostrego kłębkowego zapalenia nerek jest w większości przypadków zakażenie paciorkowcami hemolizującymi grupy A. Martwica kanalikowa ze skąpomoczem lub bezmoczem może być spowodowana przez łęki, np. fenylobutazon lub sulfonamidy. Opisywano nawracające rzuty typu nerczycowego w przebiegu odczynów alergicznych na pyłki kwiatowe. Taki sam obraz obserwowano podczas leczenia chorych z padaczką trimetadionem. Znane jest też występowanie alergicznej nefropatii śródmiąższowej u osób leczonych metycyliną lub innymi penicylinami. Alergiczne choroby stawów występują w postaci zapaleń jedno i wielostawowych, puchliny stawu lub czasem bólu bez widocznych obiektywnych zmian. Bardzo często towarzyszy im gorączka, osutka. obrzmienie węzłów chłonnych i ewentualnie leukopenia. Gorączka reumatyczna jest reakcją toksycznoalergiczną na zakażenie paciorkowcem hemolizująeym grupy A. Wiele leków, jak: hydralazyna, prokainamid, leki przeciwdrgawkowe i INH, może wyzwolić „toksyczną” postać tocznia rumieniowatego. Reakcja alergiczna na jakikolwiek lek, np. penicylinę lub sulfonamidy, może usposabiać do kolejnych rzutów tocznia rumieniowatego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>