Odczyn alergiczny

Najczęściej używane są testy skórne, najbardziej przydatne w reakcjach typu I, jako odczynie natychmiastowym, i typu IV, jako odczynie późnym. W reakcjach typu I stosowane są testy punktowe, skaryfikacyjne, śródskórne, typu IV — próby naskórne i śródskórne. W ostatnim pięćdziesięcioleciu wprowadzono wiele metod badań in vitro: precypitacji albo immunodyfuzji, aglutynacji komórek krwi lub obładowanych antygenami cząsteczek sztucznego tworzywa, test antyglobulinowy według Coombsa, próbę degranuiacji bazofiliów, próbę uwalniania histaminy z leukocytów, radioalergosorpcję, test transformacji blastycznej leukocytów, test hamowania bakteriofagów i metody serologicznonefelometryczne. Ponieważ dzięki tym metodom pacjent nie jest narażony na kontakt z alergenem, mogłyby one w przyszłości zastąpić częściowo testy skórne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>