Pragnienie naprawienia wyrządzonej krzywdy

W odróżnieniu do przejęcia, w tym przypadku nie dochodzi do powtórzenia czynności, pokucie podlegać będą za to jej skutki. W przypadku ADHD na przykład w ten sposób, że poprzez typowe dla niego zachowania można zapewnić sobie niepowodzenie w szkole i niechęć w społeczeństwie. Czynności wynikające z uwikłań nie mają nic wspólnego ze świadomą wolą. Systemowcy pracujący fenomenologicznie są zdania, że ustawienia rodziny mogą być pomocne w „rozplątywaniu” uwikłań: za pomocą ustawień można się dowiedzieć, jakie potrzeby wyrównania istnieją w systemie i w jaki sposób można je zaspokoić, bez wyrządzenia szkody osobie z następnego pokolenia. Pozostając przy symbolu silnika: na miejscu pozostałym po osobie wykluczonej możemy powiesić jej podobiznę o odpowiednim ciężarze. Silnik znajdzie się wtedy w stanie swej naturalnej równowagi, wszyscy będą mogli na nowo ujrzeć osobę wykluczoną, a przy tym nikt nie będzie musiał za nikogo nadrabiać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>