Nadcisnienie w wieku podeszlym

U osób w wieku podeszłym należy wyłącznie stosować sympatykolityki kardioselektywne i przed rozpoczęciem leczenia wykonać badanie ekg oraz ocenić wydolność krążenia. W wieku podeszłym leki P-adrenolityczne mogą być stosowane jedynie w określonych przypadkach, po uprzedniej wnikliwej ocenie chorego, a tym samym nie powinny być uważane za rutynowy lek w leczeniu nadciśnienia. Leki P-adrenolityozine niektórzy uważają za alternatywne w stosunku do ametyldopy i zalecają ich stosowanie w tych przypadkach, w których istnieją przeciwwskazania do podania ametyldopy. Długotrwałe podawanie leków P-adrenolitycznycłi może wywołać objawy niepożądane w postaci depresji, zaburzeń snu lub mar nocnych, wysychania błoń śluzowych, objawów Rayinauda i innych. Mogą maskować objawowa tachykardię i pocenie w stanach hipoglikemicanych. W większych dawkach powodują hipotonię ortostatyczną. Natomiast w skojarzeniu z lekami zmniejszającymi napięcie błony mięśniowej naczyń krwionośnych korzystnie zapobiegają przyspieszaniu rytmu serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>