Choroby psychosomatyczne

Należą do nich tak zwane klasyczne choroby psychosomatyczne, wśród których najbardziej znaną jest choroba wrzodowa żołądka. Dalej do tego typu schorzeń należą: niedokrwienie tętnicze, zawal, nadciśnienie pierwotne, dychawica oskrzelowa, wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenia jelita grubego, zapalne i uczuleniowe choroby skóry, zaburzenia łaknienia i różne choroby kobiece oraz schorzenia narządu ruchu. W tych chorobach narządy i tkanki wykazują wyraźne zmiany chorobowe, a na nie wpływają procesy psychiczne. Choroby z autoagresji (na tle immunologicznym) Przypuszcza się, nie ma na to jednak pewnego dowodu, że procesy psychiczne mają udział w powstawaniu tak zwanych chorób z autoagresji. W takim przypadku system odpornościowy człowieka atakuje własny organizm: organizm wytwarza substancje, których nie rozpoznaje jako „własne”, lecz zwalcza jako „obce”. System odpornościowy tworzy przeciwciała przeciw rzekomo „obcym” intruzom i próbuje w ten sposób zniszczyć składniki należące do organizmu. Bardzo trudno jest przerwać ten powstały obieg wytwarzania i niszczenia. Na ogół procesy te usamodzielniają się, a następstwem są choroby zagrażające życiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>