Hiper sekrecja

Objawy kliniczne opisano w części dotyczącej czynności kory nadnerczy. W przypadkach obustronnego przerostu kory nadnerczy konieczna jest próba ustalenia przyczyny nadmiernego wydzielania hormonu kortykotropowego. Przede wszystkim należy przeprowadzić różnicowanie pomiędzy chorobą Cushinga jako pierwotnie zaburzoną regulacją podwzgórzowoprzysadkową ze wzrostem wydzielania neurohormonu uwalniającego podwzgórza oraz ACTH a nadmiernym ektopowym wydzielaniem ACTH. W wypadku równoczesnego wystąpienia braku miesiączki i mlekotoku poszukiwać należy guza przysadki. Celowane zdjęcia siodła tureckiego nie zawszą ujawniają zmiany w jego obrębie, ponieważ często spotyka się w tych przypadkach mikrogruczolaki. Rozrost chrząstek żeber powoduje beczkowaty kształt klatki piersiowej. Wszystkim tym zmianom w obrębie szkieletu towarzyszy często uogólniona osteoporoza. Parestezje są wyrazem wciągnięcia w sprawę chorobową nerwów obwodowych przez proliferację okołonerwową lub w miejscu zakończeń nerwowych. Występuje uogólnione powiększenie narządów wewnętrznych, co szczególnie widoczne jest w sercu. Z kardiomiopatią w akromegalii współistnieje często nadciśnienie tętnicze, stając się wcześnie przyczyną niekorzystnej dla rokowania niewydolności krążenia. Wczesne rozpoznanie akromegalii ma istotne znaczenie dla odległej prognozy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>